Loader
ul. Chłopickiego 3, 35-210 Rzeszów +48 795 549 440, +48 795 679 440, Whatsapp, Messenger biuro@sgldeweloper.pl

SGL Deweloper 1 s.c. S.Lecki, B.Grzebyk

NIP 5170362822
REGON 180977117

Siedziba spółki:

35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3

+48 795 549 440
Whatsapp
Messenger

Biuro Sprzedaży

ul. Chłopickiego 3, 35-210, Rzeszów

+48 795 549 440
+48 795 679 440

www.sgldeweloper.pl

biuro@sgldeweloper.pl

Napisz do nas

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez SGL DEWELOPER 1 S.C. S.LECKI, B.GRZEBYK z siedzibą 35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3 w celach marketingowych? 1.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej RODO. 3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia. 4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody uniemożliwi realizację w/w celu. 6. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki

I znajdź coś dla siebie

Wyszukiwarka
SGL Deweloper